اگر شرایط شرکت در کلاس حضوری و یا وبکنفرانس را ندارید نگران نباشید …

گروه آموزشی دکترخلیلی کلاس تلگرام پلاس تغذیه را با پشتیبانی درگاه امن سایت برگزار می کند…

اساتید دوره: استاد جلالی – استاد ببا

<<<<ویژه رشته تغذیه>>>>

پاسخ دهید